Dansk som andetsprog

På Djurslands Efterskole ser og oplever vi det som en berigelse at kunne udveksle erfaringer og tanker på tværs af nationale tilhørsforhold. Vi har hvert år elever med en anden etnisk baggrund end dansk.

Hvis du har dansk som andetsprog, skal du deltage i al undervisning på lige fod med de andre elever. Men du vil derudover blive tilbudt undervisning i  ”dansk som andetsprog” og ekstra hjælp til at klare lektierne og hverdagen som elev på efterskolen.

I ”dansk som andetsprog” arbejder vi med det faglige – at læse, tale og skrive dansk, så det er nemmere at følge med i dansktimerne og i sidste ende klare FSA-prøven. Vi snakker også om det at være ungt menneske i Danmark blandt andre unge mennesker. Der er mange indtryk og informationer at forholde sig til, hvis man fx tænker på swahili eller arabisk.

Del denne side